Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 3 (1-2) 2004
Tytuł
METODA WYRÓWNANIA ODPORNEGO SIECI GEODEZYJNYCH NA ODSTAJĄCE PUNKTY DOWIĄZANIA
Autor
Jakub Szczepański
Słowa kluczowe
estymacja odporna, punkty odstające, funkcja wagowa, wyrównanie sieci
Streszczenie
W pracy zaproponowano nowe zastosowanie metod estymacji mocnej – wyrównywanie sieci geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) z jednoczesną identyfikacją odstających punktów nawiązania sieci. Porównano zastosowane metody na przykładach teoretycznych i praktycznych. Przez punkty odstające rozumieć należy punkty, których położenie w terenie nie odpowiada współrzędnym katalogowym, W części praktycznej wyrównano nowy pomiar osnowy poziomej III klasy miasta Wrocławia oraz osnowy niwelacyjnej III klasy miasta Wrocławia z jednoczesnym wykryciem odstających punktów nawiązania. Wyrównano również precyzyjne sieci realizacyjne z jednoczesnym wpasowaniem sieci do przystających punktów nawiązania państwowej osnowy geodezyjnej, na obiektach inwestycyjnych we Wrocławiu. Finalnym produktem ww. prac są wyrównane współrzędne punktów geodezyjnych oraz wykryte punkty odstające, posiadające nieprawidłowe współrzędne katalogowe lub fizycznie przemieszczone w terenie. Wyniki opracowań zostały na bieżąco wprowadzane do produkcji (dotyczy obiektów: Mosty Tysiąclecia, estakada „Gądowianka”, sieć wysokościowa i pozioma miasta Wrocławia).
Strony
17-39
Cytowanie
Szczepański, J. (2004). METODA WYRÓWNANIA ODPORNEGO SIECI GEODEZYJNYCH NA ODSTAJĄCE PUNKTY DOWIĄZANIA. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 3(1-2), 17-39.
Pełny tekst