CBD w leczeniu padaczki (epilepsji)

CBD w leczeniu padaczki - epilepsji
Strona główna » Konopne Terapie » CBD w leczeniu padaczki (epilepsji)
28 grudnia 2021

Statystycznie około 30% pacjentów chorych na padaczkę boryka się z postacią lekooporną. Okazuje się jednak, że wprowadzenie do terapii CBD daje szanse na znaczenie ograniczenie napadów padaczkowych – a w niektórych przypadkach nawet całkowite ich ustąpienie.

Tradycyjne i alternatywne metody leczenia padaczki

Współczesna medycyna opiera się głównie na lekach, które nie zawsze pomagają a ponadto wiążą się z licznymi skutkami ubocznymi. Szacuje się, że są one skuteczne jedynie u 2/3 pacjentów – pozostali kwalifikują się natomiast to tzw. padaczki lekoopornej. Alternatywnie pacjenci mogą skorzystać z zabiegu chirurgicznego mózgu, elektrostymulacji nerwu błędnego bądź kannabinoidów z CBD na czele.

Krótka historia CBD w leczeniu padaczki

Jedno z pierwszych badań na temat potencjału leczniczego kannabinoidów (w tym przypadku syntetycznych) z udziałem 5 pacjentów wykonano już w 1949 roku. U trzech z nich skuteczność była porównywalna z lekami, u jednego nastąpił niemal całkowity zanik napadów, a u jednego całkowity zanik napadów.[1]Anti-epileptic Action of Marijuana-Active Substances.

Niestety w owych latach wrzała wojna narkotykowa nastawione między innymi na marihuanę, przez co na kolejne badania przyszło nam długo czekać. Przez kilkadziesiąt lat pacjentów z padaczką lekooporną pozbawiono ostatniej deski ratunku.

W 1973 roku opublikowano badanie na zwierzętach, w którym kannabidiol, kannabinol, delta-9 oraz delta-8-THC zmniejszały napady padaczkowe ze skutecznością według wymienionej kolejności. Co więcej kannabinoidy okazały się skuteczniejsze niż dostępne w tamtych czasach leki.[2]Effect of cannabidiol and of other Cannabis sativa compounds on hippocampal seizure discharges.

Jedną z najbardziej medialnych historii leczenia padaczki kannabinoidami stała się historia Charlotte Figi u której nastąpiło niemal całkowite ustąpienie napadów. Specjalnie dla niej wyhodowaną odmianę konopi nazwaną Charlotte’s Web, w której zawartość CBD wynosi 15-20% przy zaledwie 0,3% THC (dopuszczalna granica poziomu THC zgodnie z prawem federalnym w Stanach Zjednoczonych).

Historia Charlotte oraz innych dzieci została zekranizowana w 2013 roku w filmie dokumentalnym Weed wyemitowanym przez stację CNN. Emisja dokumentu w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu świadomości na temat potencjału konopi oraz zwiększenia zainteresowania głównym niepsychoaktywnym związkiem, czyli CBD.

W 2018 roku amerykańska agencja FDA dopuściła do obrotu lek Epidiolex, zawierający CBD jako jedyną substancję czynną preparatu. Rok później lek został zatwierdzony na terenie UE. Wskazania do stosowania dotyczą pacjentów z ciężkimi formami padaczki: zespołem Lennoxa-Gastauta, zespołem Dravet oraz zespołem stwardnienia guzowatego.[3]Charakterystyka produktu leczniczego. Epidiolex.

Padaczka a CBD – mechanizm działania

Pomimo przeprowadzenia wielu badań dokładny mechanizm działania CBD w kontekście leczenia padaczki nie został dokładnie opisany. Według przeglądu badań z marca 2020 roku CBD posiada zdolność do modulacji pobudliwości neuronalnej poprzez oddziaływanie na receptory GRP55 oraz TRPV1.[4]The proposed mechanisms of action of CBD in epilepsy.

Skuteczność CBD w leczeniu padaczki

Badania przeprowadzone w ubiegłym wieku przeprowadzono na małej liczbie pacjentów bądź na zwierzętach. Poniżej skupimy się na nieco większych, które angażowały znacznie szerszą grupę badanych z rzadkimi postaciami padaczki opornej na farmaceutyki.

Zespół Lennoxa-Gastauta lub zespół Dravet

Skuteczność CBD w leczeniu napadów padaczkowych zbadano na grupie 152 pacjentów – zespól Dravet 94 pacjentów, zespół Lennoxa-Gastauta 58 pacjentów. Pacjenci stosowali jednocześnie średnio 3 leki wraz z prowadzoną terapią z CBD w postaci leku Epidiolex.[5]Long-term safety and efficacy of cannabidiol in children and adults with treatment resistant Lennox-Gastaut syndrome or Dravet syndrome: Expanded access program results.

Średni czas trwania leczenia wynosił nieco ponad 78 tygodni. Pacjenci przyjmowali CBD w dawce 2-10 mg / kg masy ciała / dzień do granicy tolerancji lub maksymalnej dawki 25-50 mg/kg/dzień. Między 12. a 96. tygodniem dawka CBD wynosiła 21-25 mg/kg/dzień.

Wyniki:

 • po 12 tygodniach ilość napadów całkowitych zmniejszyła się o 44%, napadów dużej motoryki o 50%,
 • redukcję poważnych napadów o 50, 70 bądź 100%, odnotowano odpowiednio u 53, 23 i 6% pacjentów,
 • skuteczność leczenia była stała przez 96 tygodni (cały okres trwania badania),
 • najczęstszymi skutkami ubocznymi była senność oraz biegunka.

Zespół Dravet

Kolejne badanie z udziałem pacjentów z zespołem Dravet (120 dzieci i młodych dorosłych) przeprowadzono podając roztwór CBD w dawce 20 mg / kg masy / dobę bądź placebo przez 4 tygodnie. [6]Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome.

Wyniki:

 • w grupie CBD średnia częstotliwość napadów padaczkowych w miesiącu spadła z 12,4 do 5,9,
 • w grupie placebo odnotowano niewielki spadek napadów, średnio z 14,9 do 14,1 w miesiącu,
 • odsetek pacjentów z minimum 50% redukcją napadów wyniósł 43%w przypadku CBD oraz 27% w grupie placebo,
 • skutki uboczne częściej występowały w grupie CBD niż placebo, dotyczyły: biegunki, wymiotów, zmęczenia, gorączki, senności oraz nieprawidłowych wskaźników czynności wątroby.

Zespół Lennoxa-Gastauta

Jedno z większych badań nad skutecznością CBD w przypadku zespołu Lennoxa-Gastauta przeprowadzono z udziałem 255 pacjentów w wieku od 2 do 55 lat u których występowały średnio 2 lub więcej napadów miesięcznie. Badanych podzielono na grupę przyjmującą doustnie roztwór w dawce 20 mg / kg / dobę, grupę 10 mg / kg na dobę oraz grupę placebo.[7]Effect of Cannabidiol on Drop Seizures in the Lennox-Gastaut Syndrome.

Wyniki:

 • po 14 tygodniach odnotowano średnią redukcję napadów: o 41,9% w grupie przyjmującej 20 mg CBD / kg / dobę, 37,2% w grupie 10 mg / kg / dobę oraz 17,2% w grupie placebo,
 • działania niepożądane najczęściej występowany w grupie wyższej dawki CBD (senność, zmniejszony apetyt, biegunka).

Interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi

Wśród 13 pacjentów w wieku dziecięcym z padaczką lekooporną nastąpiło przynajmniej 50% zmniejszenie napadów u 70% badanych podczas terapii łączonej CBD oraz klobazam. Podawanie CBD zwiększyło wzrost poziom klobazamu średnio o 60-80% oraz jego głównego metabolitu (N-demetyloklobazamu) o 500 – 400%. U 77% dzieci wystąpiły skutki uboczne, które zostały złagodzone poprzez zmniejszenie dawki leku. [8]Drug-drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy.

Badanie z udziałem 39 dorosłych oraz 42 dzieci, wykazało że CBD wchodzi w interakcje również z innymi lekami. Wraz ze wzrostem dawki CBD wzrastał poziom topiramatu, rufinamidu i N-desmetyloklobazamu, natomiast poziomu klobazamu spadał. W przypadku osób stosujących walproinian odnotowano nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby.[9]Interactions between cannabidiol and commonly used antiepileptic drugs.

Skutki uboczne i środki ostrożności

W przypadku leczenia padaczki kannabinoidami w badaniach najczęściej stosowane są bardo wysokie dawki CBD oscylujące między 5-50 mg / kg masy ciała / dobę. Do najczęstszych skutków ubocznych należą:

 • senność,
 • biegunka,
 • zaburzenia apetytu,
 • zmniejszenie masy ciała.

Przegląd badań z 2019 roku wykazał, że zazwyczaj działania niepożądane nie są poważne, a uzyskane do tej pory wyniki zachęcają do stosowania CBD w terapii łączonej z lekami przeciwpadaczkowymi.[10]Use of Cannabidiol in the Treatment of Epilepsy: Efficacy and Security in Clinical Trials.

Niezbędna jest oczywściie kontrola lekarska – CBD może wchodzić w interakcje z lekami wpływając na ich metabolizm. Szczególną ostrożność należy zachować podczas przyjmowania walproinianu oraz klobazamu.

Najnowsze artykuły

Jak zrobić masło konopne?

Jak zrobić masło konopne?

Masło konopne to główny składnik legendarnych „magicznych ciasteczek”. Jego przygotowanie wymaga odrobiny wolnego...

Artykuły, którego mogą Cię zainteresować …

Tajniki palenia suszu CBD

Tajniki palenia suszu CBD

Konopie od wieków stosowane były w formie dobrze znanego jointa. Palenie suszu CBD jest praktyczną metodą nie...

1 komentarz

 1. Ewa Rzemek

  Dzięki składnikowi CBD w konopiach uzyskujemy znaczna poprawę przy padaczce lekoopornej.

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *