Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 12 (3) 2013
Tytuł
ANALIZA PROCESU POZYSKIWANIA GRUNTU POD DROGI PUBLICZNE NA PRZYKŁADZIE ODCINKA AUTOSTRADY A1
Autor
Maria Wojtas
Słowa kluczowe
specustawa, wywłaszczenie, inwestycja celu publicznego, inwestycja drogowa
Streszczenie
Od kilkunastu lat toczy się w Polsce żywa dyskusja na temat infrastruktury drogowej i kolejowej. Podejmowane są w tej sprawie kolejne kroki prawne, które mają skutkować przyśpieszeniem i uproszczeniem procedur związanych z budową dróg. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę prawną nabywania gruntów pod drogi. W pierwszej części dokonano przeglądu przepisów i procedur nabywania nieruchomości pod tego typu przedsięwzięcia. W drugiej przeprowadzono analizę, w jaki sposób zrealizowano te zasady na odcinku autostrady płatnej A1.
Strony
27-38
Cytowanie
Wojtas, M. (2013). ANALIZA PROCESU POZYSKIWANIA GRUNTU POD DROGI PUBLICZNE NA PRZYKŁADZIE ODCINKA AUTOSTRADY A1. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 12(3), 27-38.
Pełny tekst