Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 2 (1-2) 2003
Tytuł
INTERPOLACJA WYSOKOŚCI QUASIGEOIDY Z WYKORZYSTANIEM GRADIENTU PIONOWEGO ZAKŁÓCEŃ GRAWIMETRYCZNYCH
Autor
Marek Trojanowicz
Słowa kluczowe
interpolacja quasigeoidy – gradient pionowy zakłóceń grawimetrycznych
Streszczenie
W pracy zaproponowana została metoda podniesienia dokładności interpolacji wysokości quasigeoidy z wykorzystaniem gradientu pionowego zakłóceń grawimetrycznych. Przedstawiono także szacunkowe wymagania metody odnośnie dokładności wyznaczenia gradientu pionowego ponad powierzchnią Ziemi oraz zaproponowano sposób weryfikacji tej dokładności.
Strony
65-72
Cytowanie
Trojanowicz, M. (2003). INTERPOLACJA WYSOKOŚCI QUASIGEOIDY Z WYKORZYSTANIEM GRADIENTU PIONOWEGO ZAKŁÓCEŃ GRAWIMETRYCZNYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 2(1-2), 65-72.
Pełny tekst