Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 2 (1-2) 2003
Tytuł
KATASTER PRUSKI JAKO WZÓR DOSKONAŁOŚCI
Autor
Krzysztof Kajda
Słowa kluczowe
kataster, parcela, matrykuła, mapa katastralna, szkice katastralne, numeracja parcel
Streszczenie
Niniejsza publikacja dotyczy pruskiego katastru gruntowego i zawiera informacje dotyczące powstania katastru, rodzaju ksiąg gruntowych wchodzących w jego strukturę oraz map katastralnych, a także sposobu jego prowadzenia. Opisano znaczenie stabilizacji granic w trakcie prowadzenie katastru oraz powiązanie map katastralnych z zakładaną osnową geodezyjną. Zaprezentowano także wpływ katastru pruskiego na zakładaną ewidencję gruntów i budynków. Przedstawiono oryginalne fragmenty ksiąg katastralnych z oryginalnymi wpisami.
Strony
3-13
Cytowanie
Kajda, K. (2003). KATASTER PRUSKI JAKO WZÓR DOSKONAŁOŚCI. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 2(1-2), 3-13.
Pełny tekst