Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 10 (4) 2011     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

Tytuł10-LECIE ACTA SCIENTIARUM POLONORUM seria ARCHITECTURA
AutorAndrzej Ciepielowski
Strony3–16
Słowa kluczowebudownictwo, organizacja pisma, tematyka
StreszczeniePokaż streszczenie
Pismo wydawane jest od 2001 roku przez Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako jedno z 15 serii specjalistycznych. Do tej pory ukazało się 27 zeszytów, w których opublikowano 184 artykuły, w tym 17 w języku angielskim. Autorami artykułów byli zarówno wybitni, jak i początkujący naukowcy. Tematyka obejmowała problematykę budownictwa w szerokim znaczeniu tego słowa – od podstaw teoretycznych budownictwa, projektowania i modelowania, poprzez budownictwo mieszkaniowe i inwentarskie, budownictwo wodne, a zwłaszcza jego podstawy hydrauliczne i hydrologiczne, materiały budowlane i architekturę małych form aż do wybranych zagadnień planowania przestrzennego.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE ŚCIĄGÓW I PRZYPÓR SPOSOBEM NA REDYSTRYBUCJĘ PRZEMIESZCZEŃ I MOMENTÓW ZGINAJĄCYCH W MONOLITYCZNYCH ZBIORNIKACH PROSTOPADŁOŚCIENNYCH
AutorWiesław Buczkowski
Strony17–23
Słowa kluczowezbiorniki prostopadłościenne, przestrzenna praca statyczna, metoda różnic skończonych
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń statycznych zbiornika prostopadłościennego uzyskane metodą numeryczną – metodą wariacyjnego ujęcia różnic skończonych. W obliczeniach uwzględniono przestrzenny charakter pracy statycznej oraz współpracę konstrukcji z podłożem sprężystym. W dalszej części pokazano, w jaki sposób można doprowadzić do przegrupowania przemieszczeń ścian oraz momentów zginających w poszczególnych partiach zbiornika. Przedstawiono to na przykładzie zastosowania ściągu spinającego przeciwległe ściany oraz przez zastosowanie przypór podpierających dłuższe ściany w środku ich rozpiętości.
Pokaż

TytułOBCIĄŻENIE WIATREM BUDYNKÓW
AutorAnna Szymczak-Graczyk
Strony25–32
Słowa kluczoweobciążenie wiatrem, projektowanie budynków, normy budowlane
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy obciążenia wiatrem w związku ze zwiększonymi obciążeniami wprowadzonymi w 2011 roku do normy PN-77/B-02011/Az1:2009. Analizą objęty został dach stalowej hali jednonawowej oraz dach domu jednorodzinnego. Porównano dopuszczalne wartości obciążenia wiatrem przed wprowadzeniem zmian do normy oraz po ich wprowadzeniu. Podano orientacyjne parcie wiatru na dach i ściany budynku w odniesieniu do prędkości porywów wiatru występujących w Polsce. Motywacją do przeprowadzenia obliczeń było uzyskanie wyników porównawczych dla obiektów zaprojektowanych przed 2009 rokiem i projektowanych obecnie.
Pokaż

TytułBETON ZWYKŁY JAKO MATERIAŁ DO AKUMULACJI CIEPŁA W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM
AutorGabriela Rutkowska, Daniel Zaradkiewicz
Strony33–41
Słowa kluczowebeton zwykły, pojemność cieplna, akumulacja cieplna
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono właściwości cieplne betonu zwykłego jako materiału akumulującego ciepło. Badania pojemności cieplnej oraz przewodności cieplnej przeprowadzono na betonach zwykłych różnych klas wytrzymałościowych i na betonie z dodatkiem uszczelniającym. Badania wykonano sondą TP01 w Centrum Wodnym. Analiza wyników, jakie otrzymano, wskazała, że przy wzroście współczynnika przewodności cieplnej wzrasta także objętościowa pojemność cieplna. Przy zbliżonych gęstościach betonu zwykłego zauważono, że im większa pojemność cieplna, tym mniejszą wartość ciepła właściwego posiadają betony zwykłe.
Pokaż

TytułPOŻEGNANIA
AutorJULIUSZ JANUSZ STACHỲ
Strony43–45
Słowa kluczoweJULIUSZ JANUSZ STACHỲ
StreszczeniePokaż streszczenie
JULIUSZ JANUSZ STACHỲ (1930–2012)
Pokaż