Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (1) 2005
Tytuł
ZASTOSOWANIE METOD ESTYMACJI ODPORNEJ W GEODEZYJNYCH POMIARACH PIONOWYCH PRZEMIESZCZEŃ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Autor
Zbigniew Muszyński, Krzysztof Mąkolski, Edward Osada
Słowa kluczowe
geodezyjne pomiary przemieszczeń pionowych, metody estymacji odpornej, osiadania budynków
Streszczenie
W pracy podjęto tematykę geodezyjnych pomiarów przemieszczeń pionowych. Badano możliwości szerszego wykorzystania metod estymacji odpornej, które dotychczas stosowano wyłącznie do identyfikacji stałych reperów odniesienia. W ramach przeprowadzonych analiz do ostatecznego wyrównania pomiarów okresowych wykorzystano trzy metody estymacji odpornej: Hubera, Hampela i liniową (dostępne w programie „Niwelacja” [Osada 2000]). Następnie wyznaczono wartości i istotności przemieszczeń oraz porównano je z wynikami otrzymanymi przy użyciu metod klasycznych. Jako obiekt badawczy przyjęto budynki mieszkalne przy ul. Traugutta we Wrocławiu, których fundamenty zostały podmyte w czasie powodzi w 1997 roku. Obliczenia przeprowadzono dla ośmiu pomiarów kontrolnych.
Strony
85-97
Cytowanie
Muszyński, Z., Mąkolski, K., Osada, E. (2005). ZASTOSOWANIE METOD ESTYMACJI ODPORNEJ W GEODEZYJNYCH POMIARACH PIONOWYCH PRZEMIESZCZEŃ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(1), 85-97.
Pełny tekst