Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (1) 2005
Tytuł
WPŁYW KOREKCJI ATMOSFERYCZNEJ ZDJĘĆ SATELITARNYCH NA WYNIKI CYFROWEJ KLASYFIKACJI WIELOSPEKTRALNEJ
Autor
Katarzyna Osińska-Skotak
Słowa kluczowe
korekcja atmosferyczna, klasyfikacja wielospektralna, zdjęcia wielospektralne
Streszczenie
Na promieniowanie dochodzące do sensora satelitarnego wpływa przede wszystkim atmosfera, znajdująca się na drodze od obiektu do detektora. Korekcja atmosferyczna jest jednak na ogół pomijana w procesie przetwarzania zdjęć satelitarnych. Wynika to m.in. z faktu, iż aby wpływ atmosfery oszacować w sposób poprawny, wymagana jest duża liczba danych pomiarowych i skomplikowany model atmosfery. W przypadku analizy zdjęć archiwalnych uzyskanie tego rodzaju danych często jest utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Stosuje się więc na ogół tzw. średnie atmosfery klimatyczne, które charakteryzują średnie warunki atmosferyczne panujące na danym terenie. Wymóg wykonywania korekcji atmosferycznej zdjęć satelitarnych nie zawsze występuje (np. analizy jakościowe, interpretacja wizualna), ale w przypadku przeprowadzania analiz ilościowych lub wieloczasowych uwzględnienie wpływu atmosfery jest czynnikiem istotnym dla uzyskania prawidłowych wyników. Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań nad wpływem uwzględnienia korekcji atmosferycznej w procesie klasyfikacji wielospektralnej. Okazuje się, że klasyfikacja obrazów skorygowanych ze względu na wpływ atmosfery pozwala na uzyskanie lepszej delimitacji klas, niż to jest w przypadku klasyfikacji zdjęć źródłowych.
Strony
41-53
Cytowanie
Osińska-Skotak, K. (2005). WPŁYW KOREKCJI ATMOSFERYCZNEJ ZDJĘĆ SATELITARNYCH NA WYNIKI CYFROWEJ KLASYFIKACJI WIELOSPEKTRALNEJ. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(1), 41-53.
Pełny tekst