Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (1) 2005
Tytuł
METODY I PODEJŚCIA STOSOWANE W INTEGRUJĄCYM PRZETWARZANIU OBRAZÓW TELEDETEKCYJNYCH POZYSKANYCH ZA POMOCĄ RÓŻNYCH SENSORÓW
Autor
Marek Mróz, Małgorzata Szumiło
Słowa kluczowe
łączenie wielosensorowych danych teledetekcyjnych
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest przedstawieniu koncepcji, metod i narzędzi stosowanych w integrującym przetwarzaniu danych teledetekcyjnych pozyskanych za pomocą różnych sensorów, określanych w terminologii anglojęzycznej jako „data fusion”. Stanowi element dyskusji nt. podejść stosowanych w integracji danych wielosensorowych o różnej rozdzielczości przestrzennej i spektralnej oraz konieczności zdefiniowania formalnych ram oceny jakości wytwarzanych „obrazów syntetycznych”. Niniejszy artykuł jest ogólnym i nie wyczerpującym przeglądem metod i technik łącznego przetwarzania danych. Zostaną tu również przedstawione koncepcje i główne pola wykorzystywania technik „fuzji” danych z odniesieniem do różnych pakietów oprogramowania, w których te techniki można odnaleźć. Nie jest to w żadnej mierze waloryzacja pakietów, wręcz przeciwnie, autorzy starają się uwolnić od patrzenia na problem przez pryzmat funkcjonalności jakiegokolwiek z oprogramowań dostępnych na rynku.
Strony
17-28
Cytowanie
Mróz, M., Szumiło, M. (2005). METODY I PODEJŚCIA STOSOWANE W INTEGRUJĄCYM PRZETWARZANIU OBRAZÓW TELEDETEKCYJNYCH POZYSKANYCH ZA POMOCĄ RÓŻNYCH SENSORÓW. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(1), 17-28.
Pełny tekst