Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (1) 2005
Tytuł
ZMIENNOŚĆ OBRAZU POWIERZCHNI GLEB W ZAKRESIE WIDZIALNYM I BLISKIEJ PODCZERWIENI
Autor
Jerzy Cierniewski
Słowa kluczowe
zmienność obrazu gleb, hemisferyczno-kierunkowe odbicie, albedo gleby
Streszczenie
Zmienność jasności obrazu gleb omówiona jest w funkcji kąta zenitalnego Słońca oraz stanu atmosfery określonego jej grubością optyczną dla wybranej długości fali 850 nm. Zagadnienie to dyskutowane jest na przykładzie czterech powierzchni: dwóch nieuprawnych pustynnych, względnie gładkiej pylastej i bardzo szorstkiej skalistej oraz dwóch gleb uprawnych z agregatami rozrzuconymi losowo i tworzącymi mikrorelief bruzdowy. Wykorzystywane są dane wygenerowane za pomocą modelu przewidującego hemisferyczno-kierunkowe odbicie od wybranych powierzchni w postaci rozkładów znormalizowanego ich odbicia we wszystkich możliwych kierunkach ich obserwacji. Odniesiono się także do możliwości praktycznego wykorzystania nielambertowskiego zachowania się powierzchni gleb dla pozyskania dokładniejszych i bardziej wiarygodnych informacji o ich właściwościach za pośrednictwem teledetekcji.
Strony
3-16
Cytowanie
Cierniewski, J. (2005). ZMIENNOŚĆ OBRAZU POWIERZCHNI GLEB W ZAKRESIE WIDZIALNYM I BLISKIEJ PODCZERWIENI. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(1), 3-16.
Pełny tekst