Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 3 (1-2) 2004
Tytuł
TELEDETEKCYJNA OCENA STRUKTURY ROŚLINNOŚCI OBSZARU WISŁY ŚRODKOWEJ NA  PODSTAWIE OBRAZÓW SATELITY LANDSAT 7 ETM+
Autor
Piotr Gołuch, Tomasz Kałuża, Jacek Leśny, Krzysztof Szoszkiewicz
Słowa kluczowe
teledetekcja, klasyfikacja obrazów satelitarnych, współczynnik gęstości listowia (LAD)
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania teledetekcyjnych narzędzi pomiarowych do opisu struktury roślinności porastającej międzywale rzeki Wisły (między Kazimierzem Dolnym a Dęblinem). Do badań wykorzystano obraz satelitarny wykonany przez satelitę Landsat 7 (ETM+). W ramach badań terenowych wykonano ocenę zwartych zbiorowisk roślinnych poprzez rozpoznanie składu gatunkowego, pomiar wysokości oraz współczynnika gęstości listowia LAD.
Strony
57-68
Cytowanie
Gołuch, P., Kałuża, T., Leśny, J., Szoszkiewicz, K. (2004). TELEDETEKCYJNA OCENA STRUKTURY ROŚLINNOŚCI OBSZARU WISŁY ŚRODKOWEJ NA  PODSTAWIE OBRAZÓW SATELITY LANDSAT 7 ETM+. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 3(1-2), 57-68.
Pełny tekst