Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 3 (1-2) 2004
Tytuł
ZASTOSOWANIE CIĄGÓW MODULARNYCH W NIWELACJI GEOMETRYCZNEJ
Autor
Tadeusz Gargula
Słowa kluczowe
ciąg modularny, ciąg niwelacyjny, transformacja wielogrupowa
Streszczenie
Celem pracy jest porównanie parametrów dokładności i niezawodnośći dla modeli klasycznego ciągu niwelacyjnego i ciągu modularnego. Badania dokładnościowe przeprowadzono na zasadzie wstępnej analizy dokładności. Jako kryteria porównawcze przyjęto błąd średni wysokości punktów wyznaczanych oraz globalny parametr niezawodności i wskaźnik nadokreśloności (redundancji) układu obserwacyjnego. Przedstawiono również propozycję opracowania numerycznego niwelacyjnych ciągów modularnych. Prezentowana metoda może być zastosowana do inwentaryzacji i pomiarów realizacyjnych obiektów o charakterze liniowym (trasy komunikacyjne, cieki rzeczne itp.).
Strony
41-48
Cytowanie
Gargula, T. (2004). ZASTOSOWANIE CIĄGÓW MODULARNYCH W NIWELACJI GEOMETRYCZNEJ. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 3(1-2), 41-48.
Pełny tekst