Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 3 (1-2) 2004
Tytuł
WYBRANE METODY ZWIĘKSZENIA DOKŁADNOŚCI OKREŚLENIA POZYCJI TECHNIKĄ GPS, ZASTOSOWANE PRZY WYRÓWNANIU SIECI POMIAROWEJ W REJONIE „FREIBERG”
Autor
Piotr Przybylski
Słowa kluczowe
dane w formacie RINEX, GPSurvey, SAPOS, Trimble Geomatic Office, WASOFT, wirtualna stacja odniesienia
Streszczenie
Niniejsza publikacja jest poświęcona nowym możliwościom zwiększenia dokładności określenia położenia obiektów techniką GPS. Zostały one zastosowane przy wyznaczaniu lokalnego modelu quasi-geoidy w rejonie „Freiberg” na terenie Niemiec. W kolejnych rozdziałach opisano metody podwyższenia dokładności pomiarów GPS i obliczeń oraz przedstawiono celowość ich stosowania. Są to:
  • wykorzystanie sieci SAPOS,
  • utworzenie wirtualnej stacji odniesienia,
  • wielokrotność przeprowadzanych pomiarów,
  • stosowanie rożnych metod obliczeniowych i ich krytyczne porównanie.
Strony
3-15
Cytowanie
Przybylski, P. (2004). WYBRANE METODY ZWIĘKSZENIA DOKŁADNOŚCI OKREŚLENIA POZYCJI TECHNIKĄ GPS, ZASTOSOWANE PRZY WYRÓWNANIU SIECI POMIAROWEJ W REJONIE „FREIBERG”. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 3(1-2), 3-15.
Pełny tekst