Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 14 (3-4) 2015
Tytuł
KONCEPCJA PRECYZYJNYCH GEODEZYJNYCH POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ
Autor
Olgierd Jamroz, Janusz Kuchmister, Piotr Gołuch, Kazimierz Ćmielewski
Słowa kluczowe
geodezyjne metody pomiarów, przyrządy pomiarowe, tarcze celownicze
Streszczenie
Większość obiektów przyrodniczych i inżynierskich w trakcie procesów fizycznych i chemicznych ulega deformacji i i przemieszczaniu. Z tego powodu zachodzi konieczność prowadzenia monitoringu z użyciem odpowiedniego sprzętu kontrolno-pomiarowego. W niniejszym artykule autorzy zaprezentowali koncepcję pomiarów przemieszczeń z zastosowaniem zestawu pomiarowego złożonego z instrumentu geodezyjnego sprzęgniętego ze stolikiem mikrometrycznym i dwusygnałowej tarczy celowniczej, zastabilizowanej na badanym obiekcie. Zestaw pomiarowy może być zastosowany do prowadzenia monitoringu względnych przemieszczeń i odkształceń, np. bloków i ostańców skalnych, w korytarzach jaskiń, a także w sztolniach górniczych, galeriach zapór wodnych i śluz itp. Zaproponowana koncepcja metody pomiaru i oprzyrządowania z użyciem stolika mikrometrycznego i dwusygnałowej tarczy celowniczej może wspomagać znane (klasyczne), jak również współczesne zautomatyzowane rozwiązania.
Strony
29-38
Cytowanie
Jamroz, O., Kuchmister, J., Gołuch, P., Ćmielewski, K. (2015). KONCEPCJA PRECYZYJNYCH GEODEZYJNYCH POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 14(3-4), 29-38.
Pełny tekst