Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 14 (3-4) 2015
Tytuł
PRZEGLĄD METOD ESTYMACJI PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH DRZEW Z DANYCH ALS W KONTEKŚCIE ICH APLIKACJI DLA DRZEW UPRAWNYCH
Autor
Edyta Hadaś
Słowa kluczowe
ALS, drzewa, rolnictwo, teledetekcja
Streszczenie
Celami pracy są przegląd oraz analiza istniejących metod estymacji parametrów geometrycznych drzew na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego w kontekście ich aplikacji dla drzew uprawnych. W artykule przedstawiono szczegółowy opis metod estymacji tych parametrów stosowanych przez różne grupy badawcze. Opis uwzględnia budowę wysokościowego modelu koron, identyfikację drzew, identyfikację kształtu koron w 2D i 3D, estymację wysokości drzew, wysokości podstawy koron, średnic oraz objętości koron. Wskazano zalety i wady zaprezentowanych metod. Przeanalizowano także, czy opisane metody rozwinięte na obszarach leśnych mogą być wykorzystywane w przypadku drzew uprawnych.
Strony
5-28
Cytowanie
Hadaś, E. (2015). PRZEGLĄD METOD ESTYMACJI PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH DRZEW Z DANYCH ALS W KONTEKŚCIE ICH APLIKACJI DLA DRZEW UPRAWNYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 14(3-4), 5-28.
Pełny tekst