Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 14 (1-2) 2015
Tytuł
WYZNACZENIE PRZEMIESZCZEŃ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH
Autor
Olga Zofia Grzeja, Krzysztof Mąkolski
Słowa kluczowe
pomiary deformacji, pomiar bezlustrowy, obiekty wysmukłe, obciążenia termiczne, obciążenia wiatrem
Streszczenie
W artykule autorzy przedstawili badania dotyczące wyznaczania dobowych wychyleń obiektów wysmukłych zrealizowanych na przykładzie zmian położenia słupa energetycznego. Wielkości wychyleń dynamicznych odnieśli do pomierzonych w czasie trwania pomiarów zmiennych wartości wpływu nasłonecznienia oraz wpływu prędkości i kierunku wiatru. Podjęli też próbę wyznaczenia wychyleń statycznych w celu ich porównania z wielkościami maksymalnymi przedstawionymi w obowiązujących normach prawnych. Do przepisów zawartych w tych normach odnieśli również uzyskane w wyniku pomiarów dokładności określenia punktów kontrolowanych badanego obiektu. Autorzy doszli do wniosku, że pomiary odkształceń przeprowadzonych w ciężkich warunkach pogodowych dają więcej przydatnych informacji o wytrzymałości obiektu. Badanie jest pierwszym krokiem w ciągu dłuższych pomiarów. Motywacją do napisania tego artykułu jest potrzeba przebudowy linii elektrycznych wysokiego napięcia.
Strony
35-46
Cytowanie
Grzeja, O., Mąkolski, K. (2015). WYZNACZENIE PRZEMIESZCZEŃ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 14(1-2), 35-46.
Pełny tekst