Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 14 (1-2) 2015
Tytuł
PRZEGLĄD WYBRANYCH SPECJALISTYCZNYCH PRZYRZĄDÓW STOSOWANYCH W BADANIACH GEODYNAMICZNYCH I POMIARACH PRZEMIESZCZEŃ
Autor
Kazimierz Ćmielewski, Olgierd Jamroz, Piotr Gołuch, Janusz Kuchmister, Krzysztof Mąkolski
Słowa kluczowe
pomiary pochyleń, klinometry, pomiary przemieszczeń, pomiary niwelacyjne
Streszczenie
W artykule przedstawiono i opisano przegląd autorskich specjalistycznych przyrządów pomiarowych, przydatnych w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń bądź w badaniach geodynamicznych. Autorzy podają krótką charakterystykę wybranych przyrządów, z których trzy uzyskały prawa ochronne jako patent na wynalazek lub wzór użytkowy. W opracowaniu przedstawiono dwa pochyłomierze nasadkowe z analogowym i optoelektronicznym modułem pomiarowym, geodezyjny sygnał celowniczy oraz mechaniczne, optoelektroniczne i fotogrametryczne sposoby przeniesienia wysokości z reperów częściowo zabudowanych. Dla każdego z przyrządów pomiarowych podano podstawowe parametry charakteryzujące budowę, sposób posługiwania się oraz dokładności wyznaczone podczas badań w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Opisana aparatura cechuje się zwartą i nieskomplikowaną budową, znaczną poręcznością i dokładnością porównywalną z innymi dostępnymi na rynku przyrządami geodezyjnymi. Zaprezentowane przyrządy pomiarowe umożliwiają wykonanie pomiarów z submilimetrową dokładnością.
Strony
5-18
Cytowanie
Ćmielewski, K., Jamroz, O., Gołuch, P., Kuchmister, J., Mąkolski, K. (2015). PRZEGLĄD WYBRANYCH SPECJALISTYCZNYCH PRZYRZĄDÓW STOSOWANYCH W BADANIACH GEODYNAMICZNYCH I POMIARACH PRZEMIESZCZEŃ. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 14(1-2), 5-18.
Pełny tekst