Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 13 (3-4) 2014
Tytuł
GIS MORAWSKICH SZLAKÓW WINA DLA TURYSTYKI ROWEROWEJ
Autor
Jiří Ježek
Słowa kluczowe
GIS, ArcGIS, baza danych, analiza, morawski szlak wina, szlak rowerowy
Streszczenie
Praca traktuje o utworzeniu Systemu Informacji Geograficznej (GIS) z głównym naciskiem na jego wykorzystania w turystyce rowerowej. Przedstawiono w niej gromadzenie danych o szlakach na podstawie map, przetwarzanie tych danych i transformację do Zunifikowanego Systemu Trygonometrycznej Sieci Katastralnej (S-UCTN). Wyjaśniono import danych geograficznych, tworzenie geo-bazy, projektowanie graficznej reprezentacji ścieżek rowerowych i infrastruktury. Ostatecznie poruszono problemy praktycznego wykorzystania GIS: przeszukiwanie bazy i zapytania do bazy, generowanie odpowiedzi. Opracowany system GIS ma możliwość eksportu do innych formatów, takich jak ArcRead, ArcPad, ArcScene czy GeoPDF. Istnieje również możliwość eksportu na urządzenia mobilne typu PDA, tablet i sieciowy serwer map.
Strony
15-26
Cytowanie
Ježek, J. (2014). GIS MORAWSKICH SZLAKÓW WINA DLA TURYSTYKI ROWEROWEJ. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 13(3-4), 15-26.
Pełny tekst