Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 13 (1-2) 2014
Tytuł
IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MODELU LINIOWEGO I NIELINIOWEGO SIECI KINEMATYCZNEJ POMIAROWO-KONTROLNEJ
Autor
Maria Mrówczyńska
Słowa kluczowe
model kinematyczny sieci geodezyjnych, przemieszczenia pionowe, sieci neuronowe
Streszczenie
Rozpatrując szeroki zakres zagadnień związanych z geodezją inżynieryjną, można wyróżnić część zajmującą się pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Poprawnie prowadzony monitoring geodezyjny wymaga identyfikacji ruchu punktów reprezentujących badany obiekt budowlany, w celu określenia wartości przemieszczeń z uwzględnieniem funkcji czasu. W artykule zostały przedstawione wyniki opracowań modeli kinematycznych sieci geodezyjnych w aspekcie ich zastosowania do opisu stanu przemieszczeń pionowych obiektu budowlanego posadowionego na gruntach ekspansywnych. W pracy zaprezentowano dwa modele funkcjonalne układu obserwacyjnego w postaci wielomianu drugiego stopnia oraz funkcji wykładniczej. Estymację wybranych modeli kinematycznych sieci geodezyjnych pomiarowo-kontrolnych wykonano z zastosowaniem metod klasycznych oraz z wykorzystaniem sieci neuronowych.
Strony
37-48
Cytowanie
Mrówczyńska, M. (2014). IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MODELU LINIOWEGO I NIELINIOWEGO SIECI KINEMATYCZNEJ POMIAROWO-KONTROLNEJ. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 13(1-2), 37-48.
Pełny tekst