Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 12 (4) 2013
Tytuł
KALIBRACJA ŁAT KODOWYCH INŻYNIERSKICH ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA DO POMIARU WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ
Autor
Tadeusz Szczutko, Mariusz Frukacz
Słowa kluczowe
kalibracja, niwelacja, łaty kodowe, łaty inżynierskie, osnowa wysokościowa
Streszczenie
Komparator pionowy zbudowany w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie służy do wyznaczenia poprawek kalibracyjnych precyzyjnych łat inwarowych, inżynierskich łat fiberglasowych i łat technicznych w zależności od zlecenia użytkownika. W referacie przedstawiono wyniki kalibracji wybranych typów łat kodowych określanych jako „inżynierskie”: składanych i jednolitych wykonanych z włókna szklanego przeznaczonych do niwelatorów Leica i Topcon oraz łat składanych drewnianych dedykowanych do niwelatorów Trimble DiNi. Na podstawie wyników kalibracji poddano analizie błędy występujące w różnych typach łat inżynierskich. W łatach składanych występują duże błędy podziału na stykach elementów dochodzące do 0,3 mm. Błędy te sumują się w ciągu niwelacyjnym w sytuacji, gdy odczyty wstecz i w przód wykonywane są na różnych segmentach łat, czyli w ciągu o dużej różnicy wysokości między reperami. Współczynniki skali dla poszczególnych odcinków łat różnią się znacznie między sobą. W pracy podjęto próbę oceny przydatności łat inżynierskich do pomiaru szczegółowej osnowy wysokościowej, z uwzględnieniem konfiguracji terenu, na którym ma być wykonywana niwelacja.
Strony
55-66
Cytowanie
Szczutko, T., Frukacz, M. (2013). KALIBRACJA ŁAT KODOWYCH INŻYNIERSKICH ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA DO POMIARU WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 12(4), 55-66.
Pełny tekst