Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 12 (4) 2013
Tytuł
PRZEGLĄD METOD TESTOWYCH DO WYZNACZANIA DOKŁADNOŚCI INSTRUMENTÓW GEODEZYJNYCH ZGODNIE Z NORMAMI PN-ISO 17123
Autor
Maria Pokarowska, Jerzy Wojciechowski
Słowa kluczowe
testowanie instrumentów geodezyjnych, normy ISO 17123, testy statystyczne, estymatory wariancji, dokładność pomiarów
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest analizie sposobów testowania instrumentów geodezyjnych zgodnie z normami serii ISO 17123, z których 7 zostało przetłumaczonych na język polski i przyjętych jako Polskie Normy. W normach zaleca się wykonanie testów pomiarowych instrumentów przed ich użyciem do konkretnej pracy. Celem testów jest sprawdzenie, czy dokładność pomiaru danym egzemplarzem instrumentu jest zgodna z dokładnością podaną przez producenta. Artykuł zawiera uwagi odnośnie sposobów testowania instrumentów geodezyjnych zgodnie z procedurami podanymi w normach. Przedstawiono zakładane dla różnych rodzajów instrumentów pola testowe. Szczególną uwagę zwrócono na analizę statystyczną wyników testów. Chociaż normy nie przewidują zmian w organizacji pól testowych i programach obliczeń, autorzy artykułu przedstawiają propozycje modyfikacji niektórych fragmentów norm. W przypadku gdy takich propozycji jest więcej, ISO wprowadza nowe, poprawione normy i wycofuje stare, co do których użytkownicy mieli zastrzeżenia. Dzięki takim opiniom zrewidowano normy 17123-1 oraz 17123-5 w wersji angielskiej. Nie zostały one jeszcze przetłumaczone i przyjęte jako Polskie Normy.
Strony
41-54
Cytowanie
Pokarowska, M., Wojciechowski, J. (2013). PRZEGLĄD METOD TESTOWYCH DO WYZNACZANIA DOKŁADNOŚCI INSTRUMENTÓW GEODEZYJNYCH ZGODNIE Z NORMAMI PN-ISO 17123. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 12(4), 41-54.
Pełny tekst