Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 2 (1-2) 2003
Tytuł
ZASTOSOWANIA SPECJALNE SIECI MODULARNYCH
Autor
Tadeusz Gargula
Słowa kluczowe
sieci modularne, stanowiska pośrednie, sieci kontrolne, sieci realizacyjne
Streszczenie
Praca zawiera propozycję wykorzystania sieci modularnych dla celów optymalizacji osnów geodezyjnych. Przeprowadzone testy na modelach dotyczą wpływu dodatkowych stanowisk pośrednich (jako elementów sieci modularnych) na jakość techniczną sieci realizacyjnych oraz poligonowych osnów szczegółowych III klasy. Do oceny jakości badanych sieci posłużono się m.in. parametrem Otrębskiego oraz wielkością błędu położenia punktu. Testy porównawcze zrealizowano na zasadzie wstępnej analizy dokładności oraz wyrównania sieci rzeczywistych, przy użyciu odpowiednich programów komputerowych.
Strony
109-118
Cytowanie
Gargula, T. (2003). ZASTOSOWANIA SPECJALNE SIECI MODULARNYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 2(1-2), 109-118.
Pełny tekst