Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 2 (1-2) 2003
Tytuł
GEODEZYJNE POMIARY PRZEMIESZCZEŃ PIONOWYCH FUNDAMENTÓW, POLA MONTAŻOWEGO MASZYN PAPIERNICZYCH, PODCZAS JEGO EKSPLOATACJI
Autor
Janusz Kuchmister
Słowa kluczowe
przemieszczenia pionowe, fundament, pole montażowe, maszyny papiernicze
Streszczenie
Prawidłowe funkcjonowanie maszyn papierniczych wymaga właściwego montażu ich podzespołów, zgodnego pod względem dokładności z normami [Łapiński 1978, Płatek 1972, Praca zbiorowa pod red. 1990, Wytyczne i normy 1996]. Przed ustawieniem maszyny papierniczej w miejscu jej eksploatacji producent zobowiązany jest do wykonania tzw. montażu próbnego, który odbywa się w hali na tzw. polu montażowym. Znaczne rozmiary maszyn papierniczych, a także przestrzenne rozmieszczenie osi poszczególnych podzespołów, które powinny być wzajemnie prostopadłe lub równoległe z dokładnością setnych części milimetra, wymaga, aby oprócz metod warsztatowych stosować również geodezyjne metody pomiaru. Pole operacyjne składa się z szeregu płyt fundamentowych, które powinny być właściwie rozmieszczone pod względem sytuacyjno-wysokościowym w przestrzeni. Właściwe rozmieszczenie płyt fundamentowych gwarantuje szybki i prawidłowy montaż poszczególnych podzespołów maszyny papierniczej.
Strony
97-108
Cytowanie
Kuchmister, J. (2003). GEODEZYJNE POMIARY PRZEMIESZCZEŃ PIONOWYCH FUNDAMENTÓW, POLA MONTAŻOWEGO MASZYN PAPIERNICZYCH, PODCZAS JEGO EKSPLOATACJI. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 2(1-2), 97-108.
Pełny tekst