Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 2 (1-2) 2003
Tytuł
SKŁADOWE ODCHYLENIA PIONU W LOKALNYM MODELU POTENCJAŁU ZAKŁÓCAJĄCEGO, OPARTYM NA MODELU GĘSTOŚCI MAS TOPOGRAFICZNYCH
Autor
Marek Trojanowicz
Słowa kluczowe
model składowych odchyleń pionu – model gęstości mas topograficznych
Streszczenie
W pracy zaproponowany jest sposób uwzględnienia, w przedstawionym wcześniej modelu potencjału zakłócającego, opartym na wielomianach harmonicznych niskiego stopnia oraz lokalnym modelu gęstości mas topograficznych, danych w postaci składowych odchylenia pionu oraz informacji o gęstości mas topograficznych. Zawarte w pracy formuły mogą być użyte do wyznaczenia poprawek topograficznych dla składowych odchylenia pionu, przy założeniu liniowo-zmiennej gęstości mas topograficznych. Prezentowane są także rozważania na temat wpływu gęstości mas topograficznych na składowe odchylenia pionu.
Strony
73-79
Cytowanie
Trojanowicz, M. (2003). SKŁADOWE ODCHYLENIA PIONU W LOKALNYM MODELU POTENCJAŁU ZAKŁÓCAJĄCEGO, OPARTYM NA MODELU GĘSTOŚCI MAS TOPOGRAFICZNYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 2(1-2), 73-79.
Pełny tekst