Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 2 (1-2) 2003
Tytuł
WYKRYWANIE LOKALNYCH ANOMALII WSPÓŁRZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH ZI PODCZAS DIGITALIZACJI POWIERZCHNI TERENU
Autor
Tadeusz Kowalczyk, Andrzej Borkowski, Edward Osada
Słowa kluczowe
losowa digitalizacja terenu, dokładność digitalizacji
Streszczenie
Zaproponowano sposób identyfikowania punktów Pi (XiYi ) losowo digitalizowanej powierzchni terenu, w których współrzędne Zi istotnie odstają od przyjętego „tła” pewnego obrazu tej powierzchni. Analizowane tło stanowią przeciętne lub średnie kwadratowe odchylenia wartości współrzędnych Zi od lokalnych płaszczyzn regresji dopasowanych do punktów dyskretnego obrazu terenu. Anomalie są wynikiem niedostatecznej lokalnej gęstości próbkowania powierzchni lub przemawiają na rzecz hipotezy o niespełnianiu przez rzeczywistą powierzchnię terenu kryteriów zdeterminowanych przez matematyczne modele terenu dla powierzchni z = f(X, Y) o ciągłej pierwszej pochodnej (powierzchnie klasy C1).
Strony
53-63
Cytowanie
Kowalczyk, T., Borkowski, A., Osada, E. (2003). WYKRYWANIE LOKALNYCH ANOMALII WSPÓŁRZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH ZI PODCZAS DIGITALIZACJI POWIERZCHNI TERENU. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 2(1-2), 53-63.
Pełny tekst