Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 2 (1-2) 2003
Tytuł
MAPY ANAMORFICZNE W BADANIACH EPIDEMIOLOGICZNYCH
Autor
Adam Michalski
Słowa kluczowe
mapy anamorficzne, epidemiologia
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę rozkładu punktowego wystąpień nowotworu złośliwego trzustki z zastosowaniem anamorficznej mapy ludnościowej. Zbadano gęstość relatywnego ryzyka wystąpień przypadków choroby i porównano ją z rozkładem normalnym w celu wykrycia ewentualnych geograficznych czynników wpływających na ryzyko zachorowań.
Strony
43-51
Cytowanie
Michalski, A. (2003). MAPY ANAMORFICZNE W BADANIACH EPIDEMIOLOGICZNYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 2(1-2), 43-51.
Pełny tekst