Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 2 (1-2) 2003
Tytuł
GENEROWANIE NUMERYCZNEGO MODELU TERENU DLA SYMULACJI PRZEPŁYWU WODY W DOLINIE RZEKI
Autor
Piotr Gołuch
Słowa kluczowe
NMT, fotogrametria cyfrowa, ortoobraz, ortofotomapa cyfrowa, dwuwymiarowe modelowanie hydrodynamiczne
Streszczenie
Praca stanowi przykład wykorzystania wyników prac geodezyjnych, kartograficznych i fotogrametrycznych do określania cech hydraulicznych doliny rzeki w przeprowadzanej symulacji przepływu wody. Numeryczny Model rzeźby Terenu wykorzystano do bezpośredniego opisu geometrii obszaru przepływu wody w dwuwymiarowym modelu hydrodynamicznym RMA2 z pakietu SMS. Ortoobraz i Numeryczny Model Pokrycia terenu zastosowano do wyznaczenia obszarów różnorodnych form użytkowania terenu, z którymi związane są współczynniki hydrologicznej szorstkości terenu. Podstawowym sprzętem wykorzystanym podczas realizacji pracy była fotogrametryczna stacja cyfrowa ImageStation ZIV.
Strony
23-41
Cytowanie
Gołuch, P. (2003). GENEROWANIE NUMERYCZNEGO MODELU TERENU DLA SYMULACJI PRZEPŁYWU WODY W DOLINIE RZEKI. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 2(1-2), 23-41.
Pełny tekst