Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 2 (1-2) 2003
Tytuł
PROBLEMATYKA DOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W OPERATACH SZACUNKOWYCH
Autor
Marta Cholewa
Słowa kluczowe
dokładność, dokładność operatów, dokładność wyceny, cyfra znacząca, wartość, wynik
Streszczenie
Dokładność określania wartości nieruchomości w operatach szacunkowych to temat oparty nie tylko na zagadnieniach ściśle związanych z wyceną i szacowaniem wartości nieruchomości oraz regułach sporządzania operatu, zawartych w Standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych, ustawach, rozporządzeniach itp., ale także w innych dziedzinach nauki, jak: matematyka czy psychologia. Nie wszystko da się bowiem zmieścić w jednym sformułowaniu czy schemacie. Wiele czynników ma wpływ na wycenę, żeby była dokładna, rzetelna, przeprowadzona w sposób zrozumiały dla właściciela nieruchomości, sprawiedliwa, a zarazem nieoparta na krzywdzie ludzkiej i zgodna z obowiązującym prawem.
Strony
15-21
Cytowanie
Cholewa, M. (2003). PROBLEMATYKA DOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W OPERATACH SZACUNKOWYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 2(1-2), 15-21.
Pełny tekst