Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 11 (4) 2012
Tytuł
ANALIZA POŁOŻENIA I UKSZTAŁTOWANIA ROZŁOGÓW DZIAŁEK NALEŻĄCYCH DO RÓŻNICZAN WE WSI FILIPOWICE
Autor
Jacek Gniadek
Słowa kluczowe
rozłóg gruntów gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna
Streszczenie
Artykuł zawiera wyniki badań rozłogu działek we wsi Filipowice, których właściciele zamieszkują poza obszarem tej wsi. Podstawowym elementem powierzchniowym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewidencyjnych, objęte odrębną formą użytkowania. Do wykonania badań zastosowano specjalistyczne programy komputerowe, które wykorzystują dane z numerycznej mapy ewidencyjnej i części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Szczegółowymi badaniami objętych zostało 7 podstawowych cech rozłogu działek. Badania objęły analizę istniejącej struktury użytkowania gruntów różniczan oraz ocenę położenia i ukształtowania tych gruntów w badanej wsi. Wielkości uzyskanych parametrów poddano ocenie w zakresie ich poprawności, co pozwoliło na wskazanie wad w istniejącym układzie gruntowym i określenie kierunków jego poprawy.
Strony
13-26
Cytowanie
Gniadek, J. (2012). ANALIZA POŁOŻENIA I UKSZTAŁTOWANIA ROZŁOGÓW DZIAŁEK NALEŻĄCYCH DO RÓŻNICZAN WE WSI FILIPOWICE. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 11(4), 13-26.
Pełny tekst