Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 11 (4) 2012
Tytuł
PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA NOWEGO MODELU KSZTAŁTOWANIA PODZIAŁÓW GRUNTÓW W PROCESIE ICH SCALANIA
Autor
Jacek Gniadek, Stanisław Harasimowicz
Słowa kluczowe
struktura przestrzenna, scalenie gruntów, optymalizacja
Streszczenie
W pracy przedstawiony został opis budowy nowego modelu kształtowania wiejskich układów gruntowych, wykorzystującego elementy powierzchniowe wydzielane w działkach objętych scaleniem. Wraz z charakterystyką budowy oraz zastosowaniem takiego modelu przedstawiono wyniki przeprowadzonej optymalizacji odległości do gruntów ornych w poszczególnych gospodarstwach we wsi Wojków. Uzyskane w tym procesie dane porównano z wynikami uzyskanymi na podstawie poprzedniej metody optymalizacji, wykorzystującej podział kompleksów na paski elementarne.
Strony
5-12
Cytowanie
Gniadek, J., Harasimowicz, S. (2012). PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA NOWEGO MODELU KSZTAŁTOWANIA PODZIAŁÓW GRUNTÓW W PROCESIE ICH SCALANIA. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 11(4), 5-12.
Pełny tekst