Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 11 (3) 2012
Tytuł
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI Z WODAMI PŁYNĄCYMI W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
Autor
Marcin Sobota
Słowa kluczowe
Słowa kluczowe: rozgraniczenie nieruchomości, orzecznictwo, linia brzegowa, wody płynące, prawo wodne.
Streszczenie
Streszczenie: Autor dokonał analizy aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych w zakresie problematyki rozgraniczenia nieruchomości z wodami płynącymi. Analizie poddane zostały orzeczenia Sądu Najwyższego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z toczącym się postępowaniem administracyjnym w celu ustalenia linii brzegu, a także poszczególnych czynności podejmowanych w jego toku wymagających wykorzystania wiedzy z zakresu geodezji, hydrologii i prawa. Autor poddaje wykładni rozstrzygnięcia sądowe, przytaczając argumenty bądź popierające zaproponowane rozwiązania, bądź też dokonuje krytycznej oceny, wysuwając postulaty de lege ferenda.
Strony
35-44
Cytowanie
Sobota, M. (2012). ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI Z WODAMI PŁYNĄCYMI W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 11(3), 35-44.
Pełny tekst