Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 11 (3) 2012
Tytuł
OCENA ISTNIEJĄCEJ SIECI DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO NA OBSZARZE WSI PODDANEJ PRACOM SCALENIOWYM
Autor
Wioleta Radziszewska, Joanna Jaroszewicz
Słowa kluczowe
scalenia gruntów, sieć dróg transportu rolnego, struktura przestrzenna gruntów rolnych, GIS
Streszczenie
Podstawowym elementem infrastruktury technicznej niezbędnym w codziennej działalności gospodarstw rolnych są drogi. Stanowią one nie tylko element przestrzennego zagospodarowania wsi, który ma umożliwić komunikację pomiędzy ośrodkami gospodarczymi poszczególnych gospodarstw a uprawianymi przez nie gruntami, ale współuczestniczą również w kształtowaniu struktury przestrzennej gruntów oraz krajobrazu wiejskiego. Artykuł przedstawia próbę oceny przestrzennego układu dróg transportu rolnego we wsi Kamianki w gminie Grodzisk, stanowiącej w latach 2007–2008 obiekt prac scaleniowych. Aby osiągnąć zamierzony cel pracy, dokonano inwentaryzacji obszaru badań oraz wykonano następujące analizy: określono odległości gruntów od siedlisk, wskaźnik zagęszczenia dróg, wskaźnik wydłużenia dróg oraz gęstość sieci dróg metodą centrograficzną. Do analiz i prezentacji ich wyników wykorzystano system informacji geograficznej ArcGIS ESRI.
Strony
17-34
Cytowanie
Radziszewska, W., Jaroszewicz, J. (2012). OCENA ISTNIEJĄCEJ SIECI DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO NA OBSZARZE WSI PODDANEJ PRACOM SCALENIOWYM. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 11(3), 17-34.
Pełny tekst