Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 11 (3) 2012
Tytuł
WYMIERNA OCENA EFEKTU SCALENIA GRUNTÓW GOSPODARSTW ROLNCH SPOWODOWANEGO POPRAWĄ KSZTAŁTU PÓL UŻYTKU ZIELONEGO
Autor
Stefan Mielewczyk
Słowa kluczowe
scalenie gruntów, efekt scalenia gruntów gospodarstw rolnych, rozłóg gruntów
Streszczenie
Autor pracy, na podstawie znajomości kosztu związanego z rozłogiem pola uprawnego użytku zielonego i odpowiadającego mu wzorca-pola, definiuje efekt scalenia gruntów gospodarstwa rolnego, spowodowany poprawą kształtu pól tego gruntu. W wyniku analizy, w obrębie ewidencyjnym, wyznaczył wymierną ocenę efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych, wywołanego poprawą kształtu pól użytku zielonego. Efekt ten stanowi różnicę między sumą przyrostów kosztu uprawowego związanego z rozłogiem pól użytku zielonego, spowodowanego niepoprawnym kształtem w stanie przed scaleniem, a taką sumą przyrostów po scaleniu gruntów gospodarstw rolnych.
Strony
5-16
Cytowanie
Mielewczyk, S. (2012). WYMIERNA OCENA EFEKTU SCALENIA GRUNTÓW GOSPODARSTW ROLNCH SPOWODOWANEGO POPRAWĄ KSZTAŁTU PÓL UŻYTKU ZIELONEGO. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 11(3), 5-16.
Pełny tekst