Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 11 (2) 2012
Tytuł
PRZEGLĄD METOD WYKORZYSTUJĄCYCH FUNKCJE ROZMYTE I ANALIZY WIELOKRYTERIALNE DO OPRACOWANIA CYFROWYCH MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH
Autor
Anna Bielska, Joanna Jaroszewicz
Słowa kluczowe
mapy glebowo-rolnicze, funkcje rozmyte, analizy wielokryterialne
Streszczenie
Informacje zawarte na mapach glebowo-rolniczych w skali 1: 5000 mogą być użyte do innych opracowań, takich jak mapy jakości i przydatności rolniczej gleb wykorzystywane w szacunku porównawczym gruntów w procesie scalenia. Celem opracowania był monograficzny przegląd literatury dotyczącej zastosowania funkcji rozmytych i analiz wielokryterialnych na potrzeby modelowania cyfrowych map glebowych oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania w warunkach polskich. Uzyskane wyniki wskazują, że istotne jest stworzenie systemu informacji geograficznej o glebach, zawierającego dane dotyczące kompleksów przydatności rolniczej i ich cech. Do opracowania systemu należy wykorzystać techniki cyfrowego modelowania gleb oparte na teorii zbiorów rozmytych i logice rozmytej, wprowadzić ciągłą klasyfikację kompleksów – co pozwoli na uwzględnienie płynnego charakteru zmian pokrywy glebowej w przestrzeni geograficznej i w przestrzeni atrybutów. Taki materiał wejściowy da podstawy do innych analiz – służących np. szacunkowi gruntów, w którym uwzględniana pewność danych pozwoli na otrzymywanie bardziej wiarygodnych wyników.
Strony
5-15
Cytowanie
Bielska, A., Jaroszewicz, J. (2012). PRZEGLĄD METOD WYKORZYSTUJĄCYCH FUNKCJE ROZMYTE I ANALIZY WIELOKRYTERIALNE DO OPRACOWANIA CYFROWYCH MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 11(2), 5-15.
Pełny tekst