Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 11 (1) 2012
Tytuł
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO NARZĘDZIE PODEJMOWANIA DECYZJI W GMINACH – BADANIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW URZĘDÓW MIAST ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
Autor
Marcin Feltynowski
Słowa kluczowe
systemy informacji przestrzennej, Łódzki Obszar Metropolitalny, społeczeństwo informacyjne
Streszczenie
Systemy informacji przestrzennej stają się coraz powszechniejszą formą prezentacji i zarządzania danymi o charakterze przestrzennym. Obszarem wykorzystania systemów informacji przestrzennej są również gminy, gdzie za pomocą tych narzędzi można podejmować decyzje strategiczne oraz wydawać szereg decyzji administracyjnych. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w sześciu urzędach miejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Analiza wyników badań, przedstawiona w artykule, ma na celu wskazanie grupy docelowych użytkowników systemów informacji przestrzennej. Dzięki temu możliwe staje się określenie zakresu wiedzy urzędników na temat możliwości i kierunków wykorzystania informacji przestrzennej w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Badania weryfikują, czy w wydziałach i referatach urzędów miast zajmujących się gospodarką przestrzenną, gospodarką nieruchomościami, infrastrukturą, rozwojem gospodarczym, promocją gminy, urbanistyką i zarządzaniem kryzysowym wykorzystywane są systemy GIS. Przeprowadzone wywiady bezpośrednie wskazują również, jak wiele obszarów zarządzania gminą może zostać wspartych przez wykorzystanie systemów informacji przestrzennej.
Strony
29-38
Cytowanie
Feltynowski, M. (2012). SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO NARZĘDZIE PODEJMOWANIA DECYZJI W GMINACH – BADANIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW URZĘDÓW MIAST ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 11(1), 29-38.
Pełny tekst