Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 10 (3) 2011
Tytuł
DOKŁADNOŚĆ OBLICZANIA POLA POWIERZCHNI ZE WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH
Autor
Adam Doskocz
Słowa kluczowe
obiekty katastralne, dokładność obliczania pola powierzchni
Streszczenie
Współczesne mapy wielkoskalowe opracowywane są w systemach informacyjnych, jednakże cyfrowa forma opracowania bynajmniej nie zmienia oczekiwań zdefiniowanych niegdyś w przypadku mapy analogowej. W realizacji procesu obsługi inwestycji typowymi informacjami pozyskiwanymi z map wielkoskalowych są odległości i pola powierzchni. W niniejszej pracy przedstawiono analizę dokładności obliczenia pola powierzchni wieloboków ze współrzędnych (X, Y) wierzchołków z uwzględnieniem błędów średnich (mX , mY ) ich wyznaczenia. W wyniku analiz wykazano także wpływ średniego błędu położenia punktów granicznych na dokładność analitycznego wyznaczenia pola powierzchni działki ewidencyjnej. Ponadto, podano nową formułę na dopuszczalną różnicę dwukrotnego analitycznego wyznaczenia pola powierzchni.
Strony
29-44
Cytowanie
Doskocz, A. (2011). DOKŁADNOŚĆ OBLICZANIA POLA POWIERZCHNI ZE WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 10(3), 29-44.
Pełny tekst