Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 10 (3) 2011
Tytuł
WSKAŹNIK GĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ZJAWISK PUNKTOWYCH JAKO MODERATOR SKALI MIEJSKICH MAP TEMATYCZNYCH
Autor
Adam Michalski, Przemysław Tymków
Słowa kluczowe
mapy anamorficzne zmiennoskalowe, mapy miejskie, automatyzacja konstrukcji map anamorficznych
Streszczenie
Miejskie mapy tematyczne mogę być słabo czytelne w miejscach o dużym zagęszczeniu informacji punktowej. Jednym ze sposobów przezwyciężania tego problemu jest wykonanie anamorfoz zwiększających lokalną skalę obszaru o dużym zagęszczeniu informacji. Anamorficzne przekształcenia zmiennoskalowe wykonywane mogą być metodą izotropową, opierając się na zmianie skali mapy z zastosowaniem np. reprezentacji logarytmicznej lub przez utworzenie niejednorodnego, anizotropowego przekształcenia poprzedzanego lokalną analizą rozkładu danych punktowych na odwzorowanym obszarze. W artykule podjęta została próba zastosowania wskaźnika przestrzennej gęstości zjawisk punktowych do tworzenia zmiennoskalowych anamorfoz obszarów miejskich na przykładzie mapy miasta Wrocławia. Przedstawiona procedura konstrukcji tego typu map tematycznych opracowana i przetestowana została, z wykorzystaniem wektorowej bazy danych, w środowisku GIS.
Strony
19-28
Cytowanie
Michalski, A., Tymków, P. (2011). WSKAŹNIK GĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ZJAWISK PUNKTOWYCH JAKO MODERATOR SKALI MIEJSKICH MAP TEMATYCZNYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 10(3), 19-28.
Pełny tekst