Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 9 (4) 2010
Tytuł
IDENTYFIKACJA UKŁADU ODNIESIENIA SIECI NIWELACYJNEJ OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO OKRĘGU MIEDZIOWEGO
Autor
Maria Mrówczyńska
Słowa kluczowe
układ odniesienia, obserwacje odstające, geometryczny model przemieszczeń
Streszczenie
W artykule przedstawiono próbę określenia przemieszczeń pionowych punktów kontrolowanych położonych na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowe- go. Przemieszczenia te zostały wyznaczone na podstawie wyników pomiarów niwelacyjnych prowadzonych w latach 1967–2000. W pierwszej kolejności w celu identyfikacji oraz wyeliminowania obserwacji odstających zostały zastosowane metody estymacji mocnych. Układ odniesienia zdefiniowano na podstawie algorytmu złożonego z dwóch etapów. Na pierwszym etapie wyznaczono moduł wektora przyrostów bazowych cech wewnętrznych, jakie wynikają z dwóch pomiarów okresowych (wyjściowego i aktualnego), na drugim etapie badana była reakcja układu obserwacyjnego w trakcie rozwiązywania kolejnych zadań wyrównawczych, wywołana wzrostem liczby punktów objętych założeniem stałości.
Strony
27-36
Cytowanie
Mrówczyńska, M. (2010). IDENTYFIKACJA UKŁADU ODNIESIENIA SIECI NIWELACYJNEJ OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO OKRĘGU MIEDZIOWEGO. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 9(4), 27-36.
Pełny tekst