Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 9 (4) 2010
Tytuł
WSPÓŁCZESNE MAPY POWIATÓW W ŚWIETLE OPINII I OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKÓW
Autor
Jacek Górski
Słowa kluczowe
mapa powiatu, redakcja map, użytkownicy map
Streszczenie
Mapy powiatów stanowią jeden z rodzajów popularnych wydawnictw kartograficznych. Są one powszechnie dostępne, przeznaczone przeważnie dla turystów; skala mieści się zwykle w przedziale 1:50 000–1:120 000. Ponieważ są to opracowania niestandaryzowane, uwagi i poglądy użytkowników mogą być przydatną wskazówką przy redagowaniu mapy. Sposobem poznania ich opinii są badania ankietowe. Kwestionariusz obejmował zagadnienia dotyczące ogólnych cech mapy, warunków korzystania, skali, zakresu treści, kartonów, części opisowej z dodatkowymi składnikami oraz kompozycji. Artykuł przedstawia opinie respondentów (na przykład za najważniejszą uznano tematykę komunikacyjno-turystyczną) z podsumowaniem ilościowym.
Strony
17-25
Cytowanie
Górski, J. (2010). WSPÓŁCZESNE MAPY POWIATÓW W ŚWIETLE OPINII I OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKÓW. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 9(4), 17-25.
Pełny tekst