Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 9 (1) 2010
Tytuł
MAPY PARCELACJI (REGULACJI) MAJĄTKÓW ZIEMSKICH Z OKRESU LAT 40. XX WIEKU I ICH ZNACZENIE DLA SYNCHRONIZACJI ZAPISÓW W KSIĘGACH WIECZYSTYCH I EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DOTYCZĄCYCH PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Autor
Teresa Dzikowska
Słowa kluczowe
mapy parcelacyjne, mienie Skarbu Państwa, księgi wieczyste, ewidencja gruntów
Streszczenie
Założenie ewidencji gruntów w latach 60. XX wieku było procesem niezależnym od funkcjonowania ksiąg wieczystych. Księgi hipoteczne, zbiory dokumentów oraz księgi wieczyste stanowiły wiarygodne zbiory danych o nieruchomościach. Wpisy dotyczące oznaczeń parcel i działek ewidencyjnych pochodziły z różnych okresów, czasem odwoływały się do map sporządzonych przed 1939 r., niekiedy był to tylko opis granic nieruchomości, w wielu przypadkach był to rejestr pomiarowy i mapa regulacji gruntów zgodnie z Dekretem o reformie rolnej. Nowoczesne techniki komputerowej budowy warstw map wektorowych i rastrowych ułatwiają pracę dochodzeniową granic nieruchomości. Dokumentacja pomiarowa sporządzona w latach 40. jest obecnie nieaktualna w treści podmiotu, jak i granic przedmiotu władania.
Strony
15-22
Cytowanie
Dzikowska, T. (2010). MAPY PARCELACJI (REGULACJI) MAJĄTKÓW ZIEMSKICH Z OKRESU LAT 40. XX WIEKU I ICH ZNACZENIE DLA SYNCHRONIZACJI ZAPISÓW W KSIĘGACH WIECZYSTYCH I EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DOTYCZĄCYCH PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 9(1), 15-22.
Pełny tekst