Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 8 (1) 2009
Tytuł
OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA
Autor
Marek Trojanowicz
Słowa kluczowe
globalne modele geopotencjału EGM96 i EGM08
Streszczenie
W pracy podjęto próbę oceny dokładności dwóch ogólnie dostępnych globalnych modeli geopotencjału, tj. EGM96 i EGM08. Dokładność tych modeli badano w odniesieniu do rejonu Dolnego Śląska, przy czym analizowano wartości zakłóceń grawimetrycznych oraz anomalii wysokości. Do porównań wykorzystano dane pomiarowe w postaci 92546 punktów grawimetrycznych oraz 29 punktów sieci POLREF. Przeprowadzone analizy potwierdziły znacznie większą dokładność modelu EGM08. Odchylenie standardowe różnic satelitarno/niwelacyjnych anomalii wysokości oraz wyznaczonych z analizowanych modeli globalnych wyniosły odpowiednio ± 16 cm dla modelu EGM96 oraz ± 2,8 dla modelu EGM08.
Strony
19-30
Cytowanie
Trojanowicz, M. (2009). OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 8(1), 19-30.
Pełny tekst