Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 7 (4) 2008
Tytuł
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GPS DO WYZNACZENIA WSPÓŁRZĘDNYCH OSNOWY REALIZACYJNEJ OBWODNICY MIASTA WYSZKOWA
Autor
Mieczysław Bakuła, Stanisław Oszczak, Roman Bornus, Wojciech Jarmołowski, Renata Pelc-Mieczkowska, Rafał Gregorczyk
Słowa kluczowe
GPS, osnowa realizacyjna, wyznaczanie nieoznaczoności
Streszczenie
W pracy przedstawiono metodykę pomiaru i opracowania obserwacji GPS dla zastosowań inżynierskich przy budowie autostrad. Pomiar osnowy realizacyjnej na odcinku 13 km dla obwodnicy Wyszkowa wykonano przy użyciu 7 odbiorników GPS: Ashtech Z-XII, Z-Surveyor oraz Z-Xtreme. Punkty osnowy realizacyjnej były w większości stabilizowane na skraju lasu, co znacznie utrudnia wiarygodne wyznaczenie precyzyjnych współrzędnych. W takich przypadkach niezwykle ważne jest określenie właściwej metodyki pomiaru i opracowanie obserwacji GPS w celu uzyskania wysokiej i wiarygodnej dokładności wyznaczanych pozycji. Przedstawiona metodyka pomiaru oraz opracowania obserwacji GPS umożliwiła otrzymanie dokładności po wyrównaniu rzędu 2–3 mm przy 1.5–3 h sesjach obserwacyjnych.
Strony
27-36
Cytowanie
Bakuła, M., Oszczak, S., Bornus, R., Jarmołowski, W., Pelc-Mieczkowska, R., Gregorczyk, R. (2008). ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GPS DO WYZNACZENIA WSPÓŁRZĘDNYCH OSNOWY REALIZACYJNEJ OBWODNICY MIASTA WYSZKOWA. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 7(4), 27-36.
Pełny tekst