Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 7 (4) 2008
Tytuł
OCENA FAKTYCZNEJ DOKŁADNOŚCI POMIARÓW GPS-RTK WYKONYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM KOREKCJI GENEROWANYCH PRZEZ MAŁOPOLSKI SYSTEM POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO
Autor
Zbigniew Siejka
Słowa kluczowe
pomiary GPS-RTK, sieć stacji referencyjnych, korekcje RTK
Streszczenie
W pracy przeprowadzono ocenę faktycznej dokładności uzyskiwanych wyników pomiarów w oparciu o proponowaną technologię. W tym celu wykonano wielokrotnie powtarzalne pomiary satelitarne techniką RTK na kilkunastu punktach kontrolnych sieci EUREF-POL i POLREF. Dodatkowo w pomiarach wykorzystano różne typy poprawek oferowanych przez Małopolski System Pozycjonowania Satelitarnego. Do oceny jakości uzyskanych wyników zastosowano wybrane statystyczne testy zgodności, rozkładów błędów. Rezultaty opracowania numerycznego doświadczalnych pomiarów pozwoliły w obecnym etapie na ogólne stwierdzenie, że uzyskiwane dokładności pomiarów w czasie rzeczywistym mieszczą się w granicach 1–3 cm dla pozycji horyzontalnej oraz 1–5 cm dla wysokości, co odpowiada podstawowym założeniom budowanego systemu. Ponadto zauważono, że przy wykorzystaniu tej technologii unikamy problemów związanych z zasięgiem radia oraz zakłóceniami jego sygnału w stosunku do klasycznie realizowanej technologii RTK.
Strony
15-25
Cytowanie
Siejka, Z. (2008). OCENA FAKTYCZNEJ DOKŁADNOŚCI POMIARÓW GPS-RTK WYKONYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM KOREKCJI GENEROWANYCH PRZEZ MAŁOPOLSKI SYSTEM POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 7(4), 15-25.
Pełny tekst