Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 7 (4) 2008
Tytuł
ZASTOSOWANIE METOD ESTYMACJI ODPORNEJ DO GEODEZYJNEGO OPISU DEFORMACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Autor
Zbigniew Muszyński
Słowa kluczowe
geodezyjny opis deformacji, metody estymacji odpornej
Streszczenie
Trójwymiarowa transformacja bez zmiany skali jest jedną z metod wyznaczania geodezyjnego opisu deformacji obiektu budowlanego. W wyniku dopasowania dwóch zbiorów punktów kontrolowanych (pochodzących z pomiaru wyjściowego i aktualnego) otrzymujemy parametry przemieszczenia obiektu (kąty rotacji i składowe wektora translacji) oraz wartości wektorów przemieszczeń zredukowanych. Zazwyczaj obliczenia przeprowadzane są za pomocą metody najmniejszych kwadratów, która jest wrażliwa na wpływ punktów odstających. Znaczne lokalne deformacje obiektu mogą spowodować zniekształcenie otrzymanych wyników. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania pięciu metod estymacji odpornej do wyznaczania geodezyjnego opisu deformacji. Metody te dostarczają bardziej wiarygodnych wyników wpasowania, co ma duże znaczenie przy ocenie stanu technicznego budowli. Omawiane zagadnienie zostało zilustrowane na przykładzie symulowanego obiektu budowlanego.
Strony
3-14
Cytowanie
Muszyński, Z. (2008). ZASTOSOWANIE METOD ESTYMACJI ODPORNEJ DO GEODEZYJNEGO OPISU DEFORMACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 7(4), 3-14.
Pełny tekst