Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 1 (1-2) 2002
Tytuł
METODY ZAMIANY KODU GRAFICZNEGO NA DŹWIĘKOWY PRZY KARTOWANIU SONORYCZNYM
Autor
Janusz Kuchmister
Słowa kluczowe
mapa sonoryczna, grafika, zmiana kodu
Streszczenie
W pracy przedstawiono i omówiono sześć metod zamiany kodu graficznego na dźwiękowy w autorskiej metodzie kartowania sonorycznego. Eksperyment polegał na wykorzystaniu rysunku konturów granic Polski, odrysowanych pięcioma grubościami linii, z atlasu geograficznego [Polska–Europa–Świat – „Mapy konturowe” 2001]. Dla każdej metody przedstawiono walory i ograniczenia w stosowaniu. Przeprowadzone badania pozwoliły określić czas potrzebny do wykonania testu sonorycznego z konturu graficznego i dokładność uzyskanej rejestracji linii konturowej w kodzie sonorycznym.
Strony
73-84
Cytowanie
Kuchmister, J. (2002). METODY ZAMIANY KODU GRAFICZNEGO NA DŹWIĘKOWY PRZY KARTOWANIU SONORYCZNYM. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 1(1-2), 73-84.
Pełny tekst