Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 1 (1-2) 2002
Tytuł
OCENA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA OBSERWACJI PROWADZONYCH NA STACJI PERMANENTEJ GPS/GLONASS WROCŁAW
Autor
Jarosław Bosy, Mateusz Kujawa
Słowa kluczowe
permanentna służba GPS
Streszczenie
Stacja permanentna GPS/GLONASS Wrocław działająca w ramach służby IGS (projekt IGLOS-PP) oraz EUREF prowadzi obserwacje satelitarne od listopada 1996 roku. Kilkuletni materiał obserwacyjny daje możliwość oceny ilościowej i jakościowej obserwacji prowadzonych na stacji. Próba oceny ilościowej działalności stacji Wrocław została przeprowadzona na podstawie danych i raportów generowanych przez centra obliczeniowe oraz centra danych działających w ramach projektu EUREF. Realizacja zagadnienia dotyczącego oceny jakościowej została dokonana w oparciu o dane dotyczące czynników zewnętrznych (pomiary meteorologiczne i wysokość zwierciadła wody gruntowej) i odpowiadającym im wartością wyznaczanym przez zestaw odbiornik, antena. Analizy wykonane w ramach oceny ilościowej dowiodły wysokiej, wynoszącej odpowiednio 92.9% i 95.9%, dostępności danych godzinnych oraz dobowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż można liczyć się z pozyskiwaniem danych GPS średnio przez 97% czasu, a pełny, 24-godzinny materiał obserwacyjny pozyskiwany jest przez 91% wszystkich sesji. W ramach oceny jakościowej wykonano ocenę wpływu wysokości zwierciadła wody gruntowej na wysokość wyznaczaną przez antenę odbiornika GPS. Analiza nie ujawniła istotnych zależności pomiędzy tymi dwoma czynnikami, co świadczy o dużej stabilności podłoża. Innym czynnikiem zewnętrznym, dla którego wykonano analizy wpływu na jakość prowadzonych obserwacji, były warunki meteorologiczne panujące w pobliżu anteny (ciśnienie, temperatura i wilgotność). Również i w tym przypadku analizy wykazały niezależność wyznaczanych współrzędnych od wpływu lokalnych warunków meteorologicznych. Przeprowadzono także ocenę działalności stacji w ramach służby EUREF. W opracowaniach zaczerpniętych z europejskiego centrum danych IGS stacja zanotowała 77% niezawodność. Wykonane analizy dowiodły wysokiej poprawności w efektywności pozyskiwania materiału obserwacyjnego, w jego udostępnianiu i czasowej dystrybucji oraz dużej wiarygodności danych pozyskiwanych przez stację permanentną GPS/GLONASS Wrocław.
Strony
51-63
Cytowanie
Bosy, J., Kujawa, M. (2002). OCENA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA OBSERWACJI PROWADZONYCH NA STACJI PERMANENTEJ GPS/GLONASS WROCŁAW. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 1(1-2), 51-63.
Pełny tekst