Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 1 (1-2) 2002
Tytuł
NUMERYCZNY MODEL TERENU I ORTOFOTOMAPA – ŹRÓDŁO DANYCH DO OKREŚLENIA CECH HYDRAULICZNYCH DOLINY RZEKI
Autor
Piotr Gołuch
Słowa kluczowe
NMT, fotogrametria cyfrowa, ortofotomapa, dwuwymiarowe modelowanie hydrodynamiczne
Streszczenie
Praca, ma charakter interdyscyplinarny. Produkty, geodezyjno-karto-graficzno-fotogrametryczny (NMT) i fotogrametryczny (ortofotomapa), wykorzystano do określenia cech hydraulicznych doliny rzeki. NMT wykorzystano do bezpośredniego opisu geometrii obszaru przepływu wody w dwuwymiarowym modelu hydrodynamicznym RMA2 z pakietu SMS – punkty siatki modelu hydrodynamicznego importowano z przygotowanego NMT. Stwierdzono również przydatność ortofotomapy cyfrowej dla wyznaczenia obszarów form użytkowania terenu, z którymi związane są współczynniki hydrologicznej szorstkości terenu.
Strony
33-43
Cytowanie
Gołuch, P. (2002). NUMERYCZNY MODEL TERENU I ORTOFOTOMAPA – ŹRÓDŁO DANYCH DO OKREŚLENIA CECH HYDRAULICZNYCH DOLINY RZEKI. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 1(1-2), 33-43.
Pełny tekst