Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 1 (1-2) 2002
Tytuł
ANALIZA PORÓWNAWCZA NMT SPORZĄDZONYCH ZE ZDJĘĆ METRYCZNYCH I NIEMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE FRAGMENTU KLIFU W JAROSŁAWCU
Autor
Zdzisław Marcinowski, Kazimierz Salik
Słowa kluczowe
fotogrametria naziemna, kamera niemetryczna, NMT, klif
Streszczenie
Wybrane fragmenty klifu morskiego w Jarosławcu sfotografowano kamerą pomiarową UMK 10/1318 i aparatem fotograficznym Pentacon six TL. Zdjęcia pomierzono na stekometrze i obliczono analitycznie współrzędne przestrzenne. Pakietem programów SURFER zbudowano NMT z opracowań obu rodzajów zdjęć. Wyniki analizy porównawczej przedstawiono w postaci map izolinii różnic współrzędnej wysokościowej Z oraz w tabeli. Stwierdzono zgodność NMT, w przedziale mh = ? 0.15 m, dla 90% określanej powierzchni.
Strony
23-31
Cytowanie
Marcinowski, Z., Salik, K. (2002). ANALIZA PORÓWNAWCZA NMT SPORZĄDZONYCH ZE ZDJĘĆ METRYCZNYCH I NIEMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE FRAGMENTU KLIFU W JAROSŁAWCU. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 1(1-2), 23-31.
Pełny tekst