Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 1 (1-2) 2002
Tytuł
O DOBORZE OPTYMALNEJ WIELKOŚCI REGULARNEJ SIATKI DLA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU INTERPOLOWANYCH NA PODSTAWIE MAPY WARSTWICOWEJ
Autor
Andrzej Borkowski
Słowa kluczowe
numeryczny model terenu, wielkość siatki, optymalna dyskretyzacja
Streszczenie
Modele numeryczne opisujące powierzchnię terenu w postaci z=z(x,y) organizowane są najczęściej, zwłaszcza te rozległe, na regularnej siatce, na ogół kwadratów. Dane do tych modeli mogą być pozyskiwane, między innymi, w procesie digitalizacji obrazu warstwicowego map topograficznych. Wielkość siatki modelu numerycznego (interwał dyskretyzacji) powinna być dobrana w zależności od cięcia warstwicowego (pionowego interwału dyskretyzacji) i właściwości geometrycznych terenu, tak aby model ten zawierał kompletną i wolną od redundancji informację zawartą w obrazie warstwicowym. W pracy przedstawiono metodę szacowania optymalnej wielkości siatki odpowiadającą podanym kryteriom. W metodzie tej bazującej na stochastycznym modelu rzeźby terenu, parametr charakteryzujący właściwości geometryczne, zmienność spadków terenu, obliczany jest na podstawie długości pomierzonych linii warstwicowych. Podano wyniki obliczeń wielkości siatki dla różnych obszarów Polski oraz wskazówki praktyczne stosowania proponowanej metody.
Strony
15-22
Cytowanie
Borkowski, A. (2002). O DOBORZE OPTYMALNEJ WIELKOŚCI REGULARNEJ SIATKI DLA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU INTERPOLOWANYCH NA PODSTAWIE MAPY WARSTWICOWEJ. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 1(1-2), 15-22.
Pełny tekst