Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 6 (3) 2007
Tytuł
PRAWO AUTORSKIE W KARTOGRAFII W ROSJI
Autor
Nikolay N. Komedchikov
Słowa kluczowe
prawo autorskie, dzieło kartograficzne, Roskartografia
Streszczenie
Artykuł omawia zagadnienia związane z prawem autorskim w Rosji, a szczególnie koncentruje się na prawie autorskim w kartografii. Podano prawa, ustawy i artykuły dotyczące praw autorskich w ogólności oraz szczegółowo omówiono te, które dotyczą dzieł kartograficznych. W artykule zamieszczone są fragmenty instrukcji, zasad, reguł i regulacji prawnych dotyczących prawa autorskiego odnoszącego się do dzieł kartograficznych.
Strony
15-18
Cytowanie
Komedchikov, N. (2007). PRAWO AUTORSKIE W KARTOGRAFII W ROSJI. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 6(3), 15-18.
Pełny tekst